Vaisselle Vintage

Ziehier de vintage borden en glazen die wij te huur aanbieden. Ze horen niet bij elkaar, bestaan in diverse harmonieuze motieven.
  • Positie
  • Stijgende prijs
  • Dalende prijs
  • Nieuwigheden
  • Universum
  • 12
  • 24
  • 32
  • Alles